Što raditi na Bregu?

Imate samo do dva sata slobodno?

Opusti se kroz šumski put

Kratka ruta kroz šumu koja će ti opustiti oči i odvesti te u raj na bregu.  
Preuzmi

Upoznaj Bedekovićeve grabe

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu 13 hektara površine zauzima Spomenik prirode Bedekovićeve grabe. Tu je stanište životinjskih i biljnih vrsta od kojih su dvije vrste danjih leptira ugrožene - veliki livadni plavac (Maculinea teleius Brgstr.) i zagasiti livadni plavac (Maculinea nausithous Brgstr.). Ove su dvije vrste i na popisu ugroženih životinja svijeta, na Europskoj crvenoj listi ugroženih danjih leptira te na Crvenom popisu danjih leptira Hrvatske. Rizik njihova izumiranja u prirodi je izuzetno visok.
Preuzmi

Imate između dva do četiri sata?

Prema najvišoj točki Međimurja

Ruta 
Preuzmi

Preko polja do jezera s labudovima 

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu 13 hektara površine zauzima Spomenik prirode Bedekovićeve grabe. Tu je stanište životinjskih i biljnih vrsta od kojih su dvije vrste danjih leptira ugrožene - veliki livadni plavac (Maculinea teleius Brgstr.) i zagasiti livadni plavac (Maculinea nausithous Brgstr.). Ove su dvije vrste i na popisu ugroženih životinja svijeta, na Europskoj crvenoj listi ugroženih danjih leptira te na Crvenom popisu danjih leptira Hrvatske. Rizik njihova izumiranja u prirodi je izuzetno visok.
Preuzmi

Imate duže od četiri sata?

Veliki Murai

Kratka ruta kroz šumu koja će ti opustiti oči i odvesti te u raj na bregu.  
Preuzmi

Mali Murai

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu 13 hektara površine zauzima Spomenik prirode Bedekovićeve grabe. Tu je stanište životinjskih i biljnih vrsta od kojih su dvije vrste danjih leptira ugrožene - veliki livadni plavac (Maculinea teleius Brgstr.) i zagasiti livadni plavac (Maculinea nausithous Brgstr.). Ove su dvije vrste i na popisu ugroženih životinja svijeta, na Europskoj crvenoj listi ugroženih danjih leptira te na Crvenom popisu danjih leptira Hrvatske. Rizik njihova izumiranja u prirodi je izuzetno visok.
Preuzmi
Natrag na naslovnu
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram