Što raditi na Bregu?
< Natrag

Kuća Arcadia

Kuća Arcadia (4*) nalazi se neposredno uz wellness objekt i okružena je hortikulturnim vrtom sa stotinjak sadnica ukrasnog bilja i voćaka. U blizini se prostiru livade i šume sa šumskim proplancima te Spomenik prirode Bedekovićeve grabe – stanište zaštićene vrste leptira plavca.

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram